NIFA nu en in de toekomst

Hogeschool NIFA is dé landelijke praktijkopleider voor directies en medewerkers van accountants- en administratiekantoren. Ons totale opleidings- en cursus­aanbod is afgestemd op deze branche. Theorie en praktijk brengen we samen door herken­bare voorbeelden te gebruiken uit de eigen werk­situatie en door het inzetten van praktijk­docenten en praktijkbegeleiders. Zo versnellen we het proces van opnemen en door­gronden van opgedane kennis.

Onze opleidingen zijn onder­gebracht bij Hogeschool NIFA en cursussen en trainingen bij NIFA Academy in het kader van perma­nente educatie.

Vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten

Naast kennis vinden we ook vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten zeer belangrijk. Daarom zijn deze competenties stevig verankerd in ons gehele onderwijsaanbod. De advies­functie wordt steeds belangrijker in de accountancy-administratie-adviespraktijk. Of je nu (assistent) accountant, bedrijfs­adviseur, administrateur, belastingadviseur of salaris­adviseur bent. Tenslotte mist kennis z’n doel als je niet vanuit de theorie de vertaalslag kunt maken naar de adviespraktijk. Goed ontwikkelde vaardigheden zijn hierbij zeer belangrijk.

Samenwerken aan inhoud en werkwijze

Praktijkcommissie, Praktijk­docenten en Praktijk­begeleiders, ze zorgen er allemaal voor dat ons onderwijs de verbinding houdt met de dagelijkse praktijk van een accountants- of admini­stratie­kantoor. Elke student die bij ons een opleiding volgt, heeft een praktijk­bege­leider; een collega of directeur die hem of haar gedurende de gehele opleiding begeleidt. Dit verhoogt de effectiviteit van onderwijs, het enthou­siasme van de student en de herkenbaarheid van de stof in relatie tot zijn of haar functie.

Blijf op de hoogte

Ons aanbod aan opleidingen, cursussen en trainingen is zeker niet statisch. Je zult bemerken dat de komende maanden diverse opleidingen zullen worden toegevoegd, evenals cursussen en trainingen. De wereld staat tenslotte niet stil en verande­ringen, nieuwe ontwikkelingen, inzichten en nieuwe technieken zullen er altijd blijven.

We houden je uiteraard hiervan op de hoogte door onze nieuws­brief: NieuwsActueel. Maar bekijk ook onze website regelmatig.

Inschrijven voor de NieuwsActueel