Vakantie

Vakantie

Wordt het Frankrijk, Spanje of Italië. Of wellicht verder weg naar Azië of Amerika. Andere culturen leren kennen, nieuwe indrukken opdoen om daarna weer ontspannen aan een nieuwe uitdaging te beginnen. De zomerperiode is om terug te kijken, maar vooral vooruit te zien. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe ideeën, nieuwe kansen. Ga naar www.hogeschoolnifa.nl en maak je keuze voor één van onze opleidingen. Of neem contact op voor maatwerkoplossingen. Email: info@hogeschoolnifa.nl; tel. 020 – 261 14 97

Lees verder »

Hogeschool Nifa houdt dependance te Leiden

Vorige week zijn alle studenten, docenten en overige geïnteresseerden geïnformeerd over de verhuizing van Hogeschool Nifa van Leiden naar de Koepel in Haarlem, met ingang van september 2022. De reacties die dit nieuwsbericht teweegbracht, hebben Nifa doen besluiten de locatie te Leiden aan de Fruitweg 22f aan te houden met twee lokalen als een dependance van de hoofdlocatie in Haarlem. Dat betekent dat de huidige studenten hun nog te plannen modules kunnen blijven volgen op de locatie in Leiden. Dit geldt voor alle opleidingen die Hogeschool Nifa aanbiedt. Mocht je nog vragen hebben, naar aanleiding van dit bericht, laat het

Lees verder »

Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen: welke zijn er?

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. In dit artikel vind je de belangrijkste regelingen en subsidies voor ondernemers/werkgevers en voor particulieren. Bij elk onderdeel kun je doorklikken naar de details van de betreffende regeling. Voor ondernemers/werkgevers (of een samenwerkingsverband van werkgevers): Subsidie praktijkleren Subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook betreft het een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 2 juni 2022. Tel mee met Taal Tel

Lees verder »

Onduidelijkheden over het STAP-Budget (Stimulering van de ArbeidsmarktPositie)

Er heerst onder studenten en andere belanghebbenden nogal wat onduidelijkheid over het STAP-budget. Vandaar deze nadere toelichting. Inmiddels weet iedereen dat het STAP-budget een subsidie is voor scholing. Eén keer per jaar kunt u maximaal € 1.000 aan subsidie ontvangen voor scholing. In totaal is er voor 2022 € 160 miljoen uitgetrokken voor deze subsidie, verdeeld over 5 aanvraagperioden, dus € 32 miljoen per periode. Is het budget op in een bepaalde periode, dan kunt u het opnieuw proberen in een volgende aanvraagperiode. Let op belangrijke periodes: 4 weken en 3 maanden Is een opleiding of een module van een

Lees verder »

‘Het Stap-budget’ voor scholing: hoe werkt het?

Waarom STAP? STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Met het STAP-budget kunt u vanaf 1 maart 2022 subsidie aanvragen om uw scholing te financieren. U kunt dan via het UWV, budget aanvragen voor het volgen van scholingsactiviteiten. Het STAP-budget vervangt daarmee de vroegere aftrek voor studiekosten bij uw aangifte inkomstenbelasting. Dit was een systeem waarbij de scholingsaftrek pas achteraf bij de belastingaangifte over het jaar waarin u de scholing heeft gevolgd, kon worden toegepast. De scholingskosten moesten dus worden voorgeschoten, waardoor dit voor sommige mensen een drempel opwierp om te investeren in scholing. Voor het belastingjaar 2021 zal een eventuele teruggave

Lees verder »

Hogeschool NIFA en NIFA Academy: een volgende stap naar morgen

Hogeschool NIFA heeft zich getransformeerd in een landelijk partner voor accountants- en administratiekantoren. Een partner in praktijkopleidingen, cursussen en trainingen voor directie en medewerkers van deze kantoren. “Voor ons was en is dit een hele bewuste keuze geweest”, aldus Peter Paul Cornielje, directeur van Hogeschool NIFA. “Door je te focussen op deze specifieke doelgroep, is onze toegevoegde waarde veel groter. Want ons aanbod en de inhoud, maar ook onze werkwijze is helemaal afgestemd op deze branche. Bovendien maakt het onze organisatie veel slagvaardiger en wendbaarder. Door onze focus kun je namelijk sneller inspelen op veranderingen in de accountancy- en administratiebranche.

Lees verder »

STAP: Stimulering Arbeidsmarktpositie

Stimulering Arbeidsmarktpositie, ter vervanging van belastingaftrek voor studiekosten Voor wie? Vanaf 1 januari 2022 kan iedereen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het volgen van een (erkende) arbeidsmarktrelevante opleiding of training. Deze bedraagt maximaal € 1.000 (inclusief BTW) per jaar. Heb je al studiefinanciering, dan heb je geen recht op de STAP tegemoetkoming. Hoe werkt het? Het STAP-budget kun je vanaf 1 januari in 6 aanvraagtermijnen van 2 maanden aanvragen. Hierbij geldt: op is op, omdat per jaar het STAP-budget ongeveer 200.000 keer toegekend kan worden. Je vraagt als student/cursist het STAP-budget zelf aan.

Lees verder »

Toezichthouder maant scholen, universiteiten en ministeries om met Google te stoppen

De ministeries van Justitie en Onderwijs, scholen en universiteiten moeten het Google-kantoorpakket niet gebruiken, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in twee vertrouwelijke rapporten, die in handen zijn van het Financieel Dagblad. De AP haalt in deze rapporten ongemeen hard uit naar de Amerikaanse softwareleverancier. De software voldoet volgens de toezichthouder niet aan de Europese privacywet AVG. De rapporten brengen zowel Google als scholen in een lastig parket. In het onderwijs worden de diensten van Google, zoals Gmail, Meet, Sheets, Docs en Classroom, veel gebruikt. Maar een belangrijk probleem is volgens de AP dat onderwijsinstellingen niet weten hoe en waar persoonlijke

Lees verder »