Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen: welke zijn er?

Tag: Stap

Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen: welke zijn er?

Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen: welke zijn er?

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. In dit artikel vind je de belangrijkste regelingen en subsidies voor ondernemers/werkgevers en voor particulieren. Bij elk onderdeel kun je doorklikken naar de details van de betreffende regeling. Voor ondernemers/werkgevers (of een samenwerkingsverband van werkgevers): Subsidie praktijkleren Subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook betreft het een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 2 juni 2022. Tel mee met Taal Tel […]

Onduidelijkheden over het STAP-Budget (Stimulering van de ArbeidsmarktPositie)

Onduidelijkheden over het STAP-Budget (Stimulering van de ArbeidsmarktPositie)

Er heerst onder studenten en andere belanghebbenden nogal wat onduidelijkheid over het STAP-budget. Vandaar deze nadere toelichting. Inmiddels weet iedereen dat het STAP-budget een subsidie is voor scholing. Eén keer per jaar kunt u maximaal € 1.000 aan subsidie ontvangen voor scholing. In totaal is er voor 2022 € 160 miljoen uitgetrokken voor deze subsidie, verdeeld over 5 aanvraagperioden, dus € 32 miljoen per periode. Is het budget op in een bepaalde periode, dan kunt u het opnieuw proberen in een volgende aanvraagperiode. Let op belangrijke periodes: 4 weken en 3 maanden Is een opleiding of een module van een […]

‘Het Stap-budget’ voor scholing: hoe werkt het?

‘Het Stap-budget’ voor scholing: hoe werkt het?

Waarom STAP? STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Met het STAP-budget kunt u vanaf 1 maart 2022 subsidie aanvragen om uw scholing te financieren. U kunt dan via het UWV, budget aanvragen voor het volgen van scholingsactiviteiten. Het STAP-budget vervangt daarmee de vroegere aftrek voor studiekosten bij uw aangifte inkomstenbelasting. Dit was een systeem waarbij de scholingsaftrek pas achteraf bij de belastingaangifte over het jaar waarin u de scholing heeft gevolgd, kon worden toegepast. De scholingskosten moesten dus worden voorgeschoten, waardoor dit voor sommige mensen een drempel opwierp om te investeren in scholing. Voor het belastingjaar 2021 zal een eventuele teruggave […]

STAP: Stimulering Arbeidsmarktpositie

STAP: Stimulering Arbeidsmarktpositie

Stimulering Arbeidsmarktpositie, ter vervanging van belastingaftrek voor studiekosten Voor wie? Vanaf 1 januari 2022 kan iedereen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het volgen van een (erkende) arbeidsmarktrelevante opleiding of training. Deze bedraagt maximaal € 1.000 (inclusief BTW) per jaar. Heb je al studiefinanciering, dan heb je geen recht op de STAP tegemoetkoming. Hoe werkt het? Het STAP-budget kun je vanaf 1 januari in 6 aanvraagtermijnen van 2 maanden aanvragen. Hierbij geldt: op is op, omdat per jaar het STAP-budget ongeveer 200.000 keer toegekend kan worden. Je vraagt als student/cursist het STAP-budget zelf aan. […]